Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website: https://jun88g.mobi

Chúng tôi là trang web chính thức của nhà cái Jun88.

Phản hồi

Khi người truy cập thể hiện ý kiến trên trang web jun88g.mobi, chúng tôi thu thập thông tin từ biểu mẫu bình luận, bao gồm địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để ngăn chặn spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email (được gọi là hash) có thể được chuyển đến Gravatar để kiểm tra việc sử dụng dịch vụ này. Xem chi tiết về chính sách bảo mật tại: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận được chấp nhận, ảnh đại diện sẽ hiển thị công khai.

Phương tiện

Khi tải ảnh lên, tránh sử dụng hình ảnh có dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Người truy cập có thể tải xuống và giải nén dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Khi bình luận, thông tin như tên, địa chỉ email và trang web có thể được lưu trong cookie để thuận tiện khi viết bình luận tiếp theo. Cookie này có thể được lưu trong một năm.

Khi đăng nhập, chúng tôi thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra khả năng sử dụng cookie của trình duyệt, không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi đóng trình duyệt.

Thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị được lưu trong cookie, với thông tin đăng nhập được giữ trong hai ngày và lựa chọn hiển thị trong một năm. Nếu chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được giữ trong hai tuần. Thông tin cookie sẽ bị xóa khi đăng xuất.

Nếu sửa hoặc công bố bài viết, một cookie bổ sung chứa ID của bài viết sẽ được lưu, hết hạn sau 1 ngày và không chứa thông tin cá nhân.

Nội dung nhúng

Bài viết có thể chứa nội dung nhúng từ các trang web khác. Các trang này có thể thu thập dữ liệu, sử dụng cookie và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng, đặc biệt nếu bạn đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Thời hạn lưu trữ dữ liệu

Bình luận và siêu dữ liệu liên quan sẽ được giữ vô thời hạn để chúng tôi có thể tự động kiểm tra và chấp nhận bình luận.

Đối với người dùng đăng ký, thông tin cá nhân được lưu trong hồ sơ người dùng. Người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào.

Quyền của bạn với dữ liệu cá nhân

Nếu bạn có tài khoản hoặc để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu xóa mọi thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn, trừ khi có nghĩa vụ pháp lý giữ lại.